schéma zbraně s popisem (klikni pro zvětšení)

 

Popis funkce při výstřelu

Po stisknutí spouště se uvolní přímoběžný úderník, který udeří na dno nábojnice, kde je umístěna zápalka, dojde k tzv. "nápichu." Po iniciaci zápalky se zažehne prachová slož uvnitř nábojnice a vzniklý tlak spalných plynů udílí střele potřebnou rychlost pro opuštění hlavně. Na nábojnici působí tlak v opačném smyslu a ta tlačí svým dnem na čelo závorníku. Závorník je však zachycen závorou, která zapadá do vybrání v rámu zbraně. Závěr je tím uzamčen a nedojde k jeho předčasnému odsunutí v okamžiku maximálního tlaku uvnitř hlavně.

  V určité části délky hlavně střela mine kanálek a spalné plyny působí svým tlakem na píst, který se pohybuje vzad. Svým opačným koncem tlačí píst na čelo nosiče závorníku, a ten posunem vzad nejprve závoru uvolní, a poté nadzvedne, čímž odpojí závorník od rámu zbraně. Tím je závěr odemčen a je otevřen až při nižším tlaku v hlavni. Pohybem vzad závěr stlačuje bicí pružinu a vyhazuje prázdnou nábojnici. Po dosažení zadní úvrati je vlastní pružinou vracen zpět, ze zásobníku zasouvá další náboj do komory a opět je uzamčen. V případě střelby dávkou ještě uvolní úderník a cyklus se opakuje, v režimu jednotlivých střel je nutno opět stisknout spoušť.

na stránku škorpionů