Základní druhy závěrových mechanismů používaných zejména u pistolí.

Dynamický ( neuzamčený ) závěr - hlaveň je pevná, závěr se pohybuje při výstřelu proti směru pohybu střely a je vracen pružinou.

Neuzamčený závěr - hlaveň se pohybuje ve směru střely a uvolňuje tak nábojnici, do zadní polohy je vracena pružinou.

Polouzamčený závěr - závěr se pohybuje vzad a tlačí na válečky, které jsou nuceny vybráním v rámu zbraně k pohybu směrem k sobě, tím působí na zadní část závěru a ještě více jí urychlují. Při malém posunutí závěru je tak vratná pružina více stlačována a působí větším odporem proti zpětnému pohybu nábojnice.

Uzamčený závěr s krátkým pohybem hlavně - hlaveň je nesena závěrem vzad a zároveň nucena kulisou v rámu zbraně k poklesu. Tím se závěr od hlavně odpojí a pokračuje v pohybu vzad. Po dosažení zadní polohy je závěr vracen pružinou.

Uzamčený závěr s krátkým pohybem hlavně - hlaveň je uložena v jednom místě na otočném čepu a posouvána závěrem vzad. Při jejím poklesu je závěr uvolněn z vybrání v její horní části a pokračuje v pohybu vzad. Po dosažení zadní polohy je závěr vracen pružinou.

Uzamčený závěr s krátkým pohybem hlavně - hlaveň je zachycena ve vybrání závěru ozubem na její zadní části. Při výstřelu je nucena kulisou v rámu zbraně k pootočení okolo vlastní osy. Tím vyjde ozub hlavně ze záběru s drážkou v závěru a ten pokračuje v pohybu vzad. Po dosažení zadní polohy je závěr vracen pružinou.

 

Uzamčený závěr s krátkým pohybem hlavně s nesenou závorou - hlaveň je spojena se závěrem nesenou závorou, která je po dosažení své zadní polohy nadzvednuta kulisou v rámu zbraně. Tím se závěr odpojí od hlavně a pokračuje v pohybu vzad. Po dosažení zadní polohy je závěr vracen pružinou.

 Uzamčený závěr s krátkým pohybem hlavně s nesenou výkyvnou závorou - hlaveň je spojena se závěrem nesenou závorou, která je po dosažení své zadní polohy vykývnuta kulisou v rámu zbraně. Tím se závěr odpojí od hlavně a pokračuje v pohybu vzad. Po dosažení zadní polohy je závěr vracen pružinou.

Uzamčený závěr s krátkým pohybem hlavně s kloubem - hlaveň je tlačena do zadní polohy závěrem prostřednictvím dvou pák, které jsou spojeny kloubem. Při dosažení určité polohy je kloub "zlomen" výstupkem na rámu zbraně a uvolňuje tak závěr, který pokračuje v pohybu vzad. Po dosažení zadní polohy je závěr vracen pružinou.

Uzamčený závěr s dlouhým pohybem hlavně s nesenou závorou - závěr se pohybuje s hlavní do zadní polohy. Hlaveň je poté uvolněna a vrácena vlastní pružinou do přední polohy. Závěr je vracen do přední polohy se zpožděním vůči hlavni a opět uzamčen.